Förebygg självmord
Stöd Suicide Zeros arbete med att minska självmorden

Varje år tar nära 1 500 personer i Sverige sina liv, och cirka 10 gånger så många personer gör självmordsförsök. De som tar sina liv lämnar närstående i livslång sorg som i sin tur kan leda till depressioner, sjukskrivningar och förlorad livslust. Men självmord kan förebyggas. Suicide Zero arbetar hårt för att visa på hur. Det är ett långsiktigt arbete och varje gåva är betydelsefull. Eftersom det finns mycket tabu, okunskap, rädsla och stigma kring självmord och psykisk ohälsa arbetar vi för att öka kunskapen hos politiker, journalister och allmänheten. Det gör vi genom lobbying, debattartiklar i Sveriges största nyhetsmedier, utbildningar och föreläsningar för olika yrkesgrupper.

Att starta en egen insamling kan vara ett sätt att skapa mening i en meningslös död. Den som tog sitt liv kommer inte tillbaka, men tillsammans kan vi kämpa för att förebygga självmord.

Hjälp oss att rädda liv!

Together we have raised
12,866,312 kr

Join 849 other supporters and create your fundraiser today