Created By:
Tony Gezelius
Collecting for:
Suicide Zeros allmänna arbete
Lokförare och andra järnvägsanställda blir ofrivilligt en part i vissa självmord. De flesta företag har ett väl fungerande krisstöd men risken att traumatiseras av händelsen finns. Att stängsla in järnvägen skapar dock nya risker.

Det förebyggande arbetet med att stötta människor och våga prata om psykisk ohälsa är det allra viktigaste. Ett arbete som i stort bygger på frivilliga insatser och gåvor. Därför vill jag att vi hjälps åt och stöttar Suicide Zeros arbete med att få ner suiciden i samhället till noll.

Stör döden! #stördöden
Donate

11,400 kr
Collected

114% 10,000 kr

69
Donations

102
Days left

Recent activity

 • Kristina Norrman Kristina Norrman donated 500 kr

  Viktigt och bra initiativ.

 • Carin Ekendahl Carin Ekendahl donated 300 kr

 • Mikael Lilja Mikael Lilja donated 300 kr

 • Sven Kloow Sven Kloow donated 300 kr

 • Pia Lindström Pia Lindström donated 500 kr

  Det är ett så viktigt arbete! Ingen ska behöva känna att det är den enda utvägen!

 • Anders Bylin Anders Bylin donated 100 kr

 • Nils Sandberg Nils Sandberg donated 150 kr

 • Marion Müller Marion Müller donated 300 kr

 • Matthias Müller Matthias Müller donated 300 kr

 • Chriss Henriksson Chriss Henriksson donated 300 kr

 • Hans Heldesjö Hans Heldesjö donated 300 kr

  Jag som Olycksplatsansvarig åt Trafikverket har varit med alldeles för många gånger

 • Therese Andersson Therese Andersson donated 100 kr

 • Ulf Heidfors Ulf Heidfors donated 300 kr

 • Marcus Hermansson Marcus Hermansson donated 100 kr

 • Anonymous User Anonymous User donated 300 kr

 • Thomas Petersen Thomas Petersen donated 100 kr

 • Patrik Jansson Patrik Jansson donated 100 kr

 • Lisa Lundqvist Lisa Lundqvist donated 100 kr

 • Inga-Lill Jaktlund Inga-Lill Jaktlund donated 100 kr

 • Mikael Boberg Mikael Boberg donated 100 kr

 • Tomas Lund Tomas Lund donated 100 kr

 • Malin Dahllöw Malin Dahllöw donated 100 kr

 • Mattias Nordhamn Mattias Nordhamn donated 300 kr

 • Anonymous User Anonymous User donated 300 kr