Created By:
Sanja Lilli Gohlke
Collecting for:
Företag förebygger självmord
Det sociala skyddsnätet för kvinnor är idag enormt. Det finns rutinerade instanser så som tjejjourer, kvinnohus etc.Men vart tar en man vägen när han behöver hjälp?


Normer för manlighet bidrar till pojkars och mäns psykiska ohälsa och begränsar deras benägenhet att söka hjälp och vård i tid. Samma normer påverkar hur män blir bemötta i vardagen och inom vården.


TVÅ tredjedelar av dem som begått självmord 2018 är män.

Män dricker oftare och är högt representerade bland kriminella.

Kan det vara ett sätt att hantera och bearbeta saker som en kvinna kan få hjälp med via nationella och regionala inriktningar?

Jag vet inte..Men det jag vet är, ATT vi behöver fokusera mera på mäns kroppsliga och mentala hälsa.

Hur obekvämt det än må vara för den prestigefyllda mansrollen så kan vi inte bortse ifrån att även män behöver ett väl utarbetat skyddsnät.

Det är ok att be om hjälp 💙Låt oss tillsammans ta ett krafttag om mäns kroppsliga och mentala hälsa.

Recent activity

  • Anonymous User Anonymous User Donated 50 kr