Skapad av:
Tony Gezelius
Samlar in till:
Suicide Zeros allmänna arbete
Lokförare och andra järnvägsanställda blir ofrivilligt en part i vissa självmord. De flesta företag har ett väl fungerande krisstöd men risken att traumatiseras av händelsen finns. Att stängsla in järnvägen skapar dock nya risker.

Det förebyggande arbetet med att stötta människor och våga prata om psykisk ohälsa är det allra viktigaste. Ett arbete som i stort bygger på frivilliga insatser och gåvor. Därför vill jag att vi hjälps åt och stöttar Suicide Zeros arbete med att få ner suiciden i samhället till noll.

Stör döden! #stördöden
Ge en gåva
11 700 kr
117%
57 Dagar kvar

Senaste aktivitet

 • Markus Sahlström Markus Sahlström donerat 300 kr

  Hälsningar från en Järnvägstekniker/OPA som varit ute på personpåkörningar på järnvägen.

 • Kristina Norrman Kristina Norrman donerat 500 kr

  Viktigt och bra initiativ.

 • Carin Ekendahl Carin Ekendahl donerat 300 kr

 • Mikael Lilja Mikael Lilja donerat 300 kr

 • Sven Kloow Sven Kloow donerat 300 kr

 • Pia Lindström Pia Lindström donerat 500 kr

  Det är ett så viktigt arbete! Ingen ska behöva känna att det är den enda utvägen!

 • Anders Bylin Anders Bylin donerat 100 kr

 • Nils Sandberg Nils Sandberg donerat 150 kr

 • Marion Müller Marion Müller donerat 300 kr

 • Matthias Müller Matthias Müller donerat 300 kr

 • Chriss Henriksson Chriss Henriksson donerat 300 kr

 • Hans Heldesjö Hans Heldesjö donerat 300 kr

  Jag som Olycksplatsansvarig åt Trafikverket har varit med alldeles för många gånger

 • Therese Andersson Therese Andersson donerat 100 kr

 • Ulf Heidfors Ulf Heidfors donerat 300 kr

 • Marcus Hermansson Marcus Hermansson donerat 100 kr

 • Anonym användare Anonym användare donerat 300 kr

 • Thomas Petersen Thomas Petersen donerat 100 kr

 • Patrik Jansson Patrik Jansson donerat 100 kr

 • Lisa Lundqvist Lisa Lundqvist donerat 100 kr

 • Inga-Lill Jaktlund Inga-Lill Jaktlund donerat 100 kr

 • Mikael Boberg Mikael Boberg donerat 100 kr

 • Tomas Lund Tomas Lund donerat 100 kr

 • Malin Dahllöw Malin Dahllöw donerat 100 kr

 • Mattias Nordhamn Mattias Nordhamn donerat 300 kr